Limit Prądu w 2023 Roku – Co Warto Wiedzieć?

Estimated read time 3 min read

Limit prądu w 2023 roku to kluczowe pojęcie, które wprowadza pewne ograniczenia w zużyciu energii elektrycznej. Ustalony został ustawą z dn. 27 października 2022 roku i ma wpływ na gospodarstwa domowe, rolników oraz niektóre rodziny. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu, dowiedzmy się, na czym polega limit prądu oraz jakie konsekwencje niesie ze sobą jego przekroczenie.

Wysokość Ustalonego Limitu i Jego Zasady

Limit prądu w 2023 roku określa roczne zużycie energii elektrycznej, do którego stosowane są ceny i stawki obowiązujące w 2022 roku. Dla większości gospodarstw domowych wynosi on 2000 kWh, co oznacza, że użytkownicy mogą zużyć tę ilość prądu, nie narażając się na wyższe opłaty za energię elektryczną. Jednak istnieją pewne wyjątki.

Dla rodzin wielodzietnych oraz gospodarstw rolnych limit ten wynosi 3000 kWh, co daje im większe możliwości w zakresie zużycia prądu. Natomiast gospodarstwa domowe z osobami niepełnosprawnymi mają limit wynoszący 2600 kWh. Aby skorzystać z wyższego limitu, konieczne jest złożenie oświadczenia wraz z odpowiednimi dokumentami do dnia 30 czerwca bieżącego roku.

Limit opiera się na zamrożeniu cen i stawek obowiązujących w 2022 roku. Przekroczenie limitu spowoduje naliczenie wyższych cen i stawek za całą ilość zużytej energii elektrycznej. Ważne jest jednak, że wyższe ceny obowiązywać będą jedynie od energii zużytej ponad ustalony limit. To oznacza, że do wysokości limitowanej naliczane są opłaty według stawek z poprzedniego roku.

Dodatkowo, ustawa wprowadza maksymalne ceny za energię elektryczną. Dla gospodarstw domowych wynoszą one 693 zł za MWh, a dla innych odbiorców 785 zł za MWh. Oznacza to, że mimo przekroczenia limitu, obowiązują pewne limity cenowe.

faktura za prąd

Limit Zużycia Prądu a Fotowoltaika

W przypadku osób posiadających instalacje fotowoltaiczne i kwalifikujących się jako prosumentów, limit zużycia prądu jest naliczany w nieco inny sposób. To zależy od wybranej metody rozliczeń: net-metering lub net-billing.

W przypadku net-meteringu, energia wyprodukowana przez instalację fotowoltaiczną jest magazynowana na koncie prosumenckim. Limit prądu jest rozliczany, gdy prosument korzysta z energii z sieci, a nie z wyprodukowanej przez siebie. Natomiast w przypadku net-billingu, każdy zużyty kWh jest wliczany do limitu prądu, ponieważ cała wyprodukowana energia jest od razu odsprzedawana do sieci.

Przykładem może być sytuacja, gdzie właściciel fotowoltaiki wyprodukował 6000 kWh energii, z czego zużył 4800 kWh w przypadku net-meteringu. W net-billingu zużycie energii jest pełne, a limit przekroczony o 4800 kWh.

Ostatecznie wybór między net-meteringiem a net-billingiem może zależeć od wielu czynników, w tym cen i stawek energii elektrycznej oraz sposobu, w jaki użytkownik korzysta z wyprodukowanej energii.

Podsumowując, limit prądu w 2023 roku wprowadza pewne ograniczenia w zużyciu energii elektrycznej, a jego przekroczenie wiąże się z wyższymi opłatami za energię elektryczną. Dla posiadaczy fotowoltaiki istnieją różne zasady naliczania limitu, w zależności od wybranej metody rozliczeń. Ważne jest, aby być świadomym tych kwestii i dostosować swoje zużycie prądu do obowiązujących regulacji.